Site Loading

แอปพลิเคชั่นสำหรับเกษตรกรในยุค 4.0

ในปัจจุบันนี้ ถือว่าเป็นยุคที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ที่จะมาอำนวยความสะดวกผ่านการใช้โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนที่เราต่างก็ขาดมันไปมิได้เสียแล้ว อันเป็นว่าเรามาหาวิธีที่จะใช้สมาร์ทโฟนในมือของเรา ให้เกิดประโยชน์ต่อเราในฐานะที่เป็นเกษตรกรยุคใหม่แห่งนี้กันดีกว่าครับ ต่อไปเราจะพาไปดูแอปพลิเคชั่นสำหรับเกษตรกรในยุคใหม่ 4.0 นี้ ที่เราควรมีติดสมาร์ทโฟนของเรานะครับ Plants for U. รู้จริงเรื่องพีชกับกรมวิชาการเกษตร โดยคณะทำงานจัดการองค์ความรู้ "รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร" เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการผลิตพืชสู่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ ผ่านทางแอพพลิเคชั่น "Plants for U" เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพผลผลิต และลดต้นทุนการผลิต FARMBOOK (สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล) Farmbook คือ สมุดทะเบียนเกษตรกร แต่มาในรูปแบบของแอปพลิเคชั่น ที่หวังให้เกษตรกรจำเป็นต้องโหลดเก็บไว้ในเครื่องของทุกคน...