Site Loader
ไอที

ในปัจจุบันนี้ ถือว่าเป็นยุคที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ที่จะมาอำนวยความสะดวกผ่านการใช้โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนที่เราต่างก็ขาดมันไปมิได้เสียแล้ว อันเป็นว่าเรามาหาวิธีที่จะใช้สมาร์ทโฟนในมือของเรา ให้เกิดประโยชน์ต่อเราในฐานะที่เป็นเกษตรกรยุคใหม่แห่งนี้กันดีกว่าครับ ต่อไปเราจะพาไปดูแอปพลิเคชั่นสำหรับเกษตรกรในยุคใหม่ 4.0 นี้ ที่เราควรมีติดสมาร์ทโฟนของเรานะครับ

  1. Plants for U.

รู้จริงเรื่องพีชกับกรมวิชาการเกษตร โดยคณะทำงานจัดการองค์ความรู้ “รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร” เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการผลิตพืชสู่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ ผ่านทางแอพพลิเคชั่น “Plants for U” เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพผลผลิต และลดต้นทุนการผลิต

  1. FARMBOOK (สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล)

Farmbook คือ สมุดทะเบียนเกษตรกร แต่มาในรูปแบบของแอปพลิเคชั่น ที่หวังให้เกษตรกรจำเป็นต้องโหลดเก็บไว้ในเครื่องของทุกคน ซึ่งสามารถโหลดไปใช้งานได้ฟรีแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ลดการพกพาสมุดทะเบียนเกษตรกรที่เป็นเล่มสีเขียว ที่สมุดนี้จะบอกข้อมูลรหัสทะเบียนเกษตรกร วันที่ขึ้นทะเบียน เลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด รหัสประจำบ้าน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และรูปภาพของเกษตรกร รวมถึงข้อมูลการถือครองที่ดิน เอกสารสิทธิ์ เนื้อที่และการถือครอง เมื่อของเหล่านี้เข้าไปอยู่ในแอปพลิเคชั่น ย่อมง่ายต่อการเก็บข้อมูลนั่นเอง

  1. Farm Manage (เกษตร จัดการพื้นที่แปลง เกษตรกร)

Farm Manage เป็นแอปพลิเคชั่นที่จะช่วยคุณจัดการ การเกษตรรอบด้าน และอีกทั้งยังทำให้คุณเป็นเหมือน CEOการเกษตรด้วยตัวของคุณเอง ดังนี้ – สามารถจัดเก็บพื้นที่แปลงเกษตรของคุณไว้บนแผนที่ เพื่อให้เข้าใจง่ายต่อการทำงาน โดยการวาดแปลงด้วยตัวของคุณเอง – สามารถบันทึกอายุของแปลงนั้นๆ เพื่อใช้วางแผนการเก็บเกี่ยวผลผลิตในอนาคต

  1. Chaokaset

แอพพลิเคชั่นที่ช่วยเกษตรกรในการวางแผนการเพาะปลูกพืช (ในระยะแรก เฉพาะการปลูกข้าว) โดยหลังจากการกำหนดวันเริ่มการเพาะปลูก แอพพลิเคชั่น “ชาวเกษตร” จะช่วยเตือนเกษตรกรในช่วงเวลาสำคัญๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือเช่น การให้น้ำ การให้ปุ๋ย เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเพาะปลูกจากแผนการเพาะปลูกหลักที่หน่วยงานภาครัฐฯ แนะนำ

นอกจากการช่วยวางแผนและแจ้งเตือนการเพาะปลูกที่แนะนำแล้ว ยังมีการทำงานที่ช่วยเหลือระหว่างการเพาะปลูกอื่นๆ อาทิเช่น

– ข้อมูล ตำแหน่ง แปลงเพาะปลูก

– การพูดคุย แนะนำ โรคและปัญหาการเพาะปลูกระหว่างผู้ใช้แอพพลิเคชั่น “ชาวเกษตร” ด้วยกัน

–  การจดบันทึกบัญชีการเพาะปลูกตลอดการเพาะปลูก

– การซื้อ-ขายสินค้าเกษตรโดยตรงผ่านแอพพลิเคชั่น

แอพพลิเคชั่น “ชาวเกษตร” นอกจากจะช่วยแนะนำแผนการเพาะปลูกที่เหมาะสมแล้ว ยังจะช่วยจดบันทึกแผนการเพาะปลูกเฉพาะบุคคลของเกษตรกรด้วย สามารถใช้เป็นข้อมูลแนะนำเพื่อนเกษตรกรให้ทำตามได้ ในกรณีที่ได้ผลิตผลจากการเพาะปลูกที่ได้ผลดีอยู่แล้ว เพื่อร่วมเรียนรู้วิธีการเพาะปลูกตามพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันได้ในอนาคต

ต่อจากนี้พวกเราชาวเกษตรกรยุคใหม่แห่งนี้ ก็สามารถบริหารจัดการทรัพยากรของเราได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ผ่านการใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชั่นที่เราแนะนำ และพร้อมที่จะกลับมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยขน์กันอีกนะครับ

Post Author: Layla Ramirez