Site Loader
ประกันรถยนต์ชั้น 1

การดำเนินชีวิตของคนเราในทุกวันนี้ จะต้องมีรถยนต์ เป็นอีกส่วนประกอบสำคัญอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การประกอบอาชีพ หรือการขนย้ายสิ่งของ ที่จะช่วยให้ทำได้สะดวกสบายมากขึ้น และประหยัดเวลามากขึ้นด้วย

แน่นอนว่า เมื่อมีรถยนต์ ก็ต้องมีประกันรถยนต์ เพราะปริมาณผู้ใช้รถใช้ถนนที่มากขึ้น ก็ยิ่งทำให้ความเสี่ยงจากการใช้รถยนต์มีมากขึ้น ซึ่งความคุ้มครองจากประกันรถยนต์ชั้น 1 จะช่วยดูแความเสี่ยงตรงนี้ให้ ด้วยความคุ้มครองที่เรียกได้ว่าครอบคลุมสูงสุด แต่ก็มีรูปแบบอื่น ๆ ไว้เป็นทางเลือกสำหรับตอบโจทย์ผู้ขับขี่ในด้านอื่น ๆ ด้วย ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีบริษัทผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันภัยเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งมีรูปแบบความคุ้มครองที่หลากหลาย จึงทำให้ผู้คนเริ่มมีทางเลือกว่าจะเลือกประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี ที่จะตอบโจทย์และคุ้มค่าที่สุด

แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ไม่เข้าใจว่า เพราะอะไรจึงต้องเลือกประกันรถยนต์ชั้น 1 แค่เลือกประกันภัยรถยนต์แบบทั่วไปก็น่าจะเพียงพอไม่ใช่หรือ แสดงว่าคุณอาจยังไม่เข้าใจถึงความสำคัญของประกันรถยนต์มากพอ บทความนี้จะขอพาคุณมาทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้กัน

ประกันรถยนต์ คืออะไร?

ประกันรถยนต์ คือ ทางเลือกหนึ่งสำหรับจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้กับรถยนต์ ผู้ขับขี่ ผู้โดยสารในรถยนต์ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ใช้รถใช้ถนนอยู่เป็นประจำทุกวัน ซึ่งการรับความคุ้มครองจากการทำประกันรถยนต์ จะเป็นการวางแผนเพื่อคุ้มครองความเสียหาย ที่มีโอกาสเกิดขึ้น โดยทางบริษัทผู้รับประกันภัยจะออกเอกสารมาเป็นลายลักษณ์อักษร เรียกว่า “กรมธรรม์” เพื่อเป็นการยืนยันว่าจะดูแลค่าเสียหายตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกับผู้ขอเอาประกันภัย หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น สามารถติดต่อบริษัทประกันภัยเพื่อขอเคลมค่าสินไหมต่าง ๆ ได้ตามที่ตกลงกัน

ความสำคัญของการมีประกันรถยนต์ชั้น 1

หากวันหนึ่งคุณกำลังขับขี่ด้วยรถยนต์คันโปรดของคุณ แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด อันเป็นเหตุให้คุณได้รับบาดเจ็บและรถยนต์ได้รับความเสียหาย ทั้งร่างกายและทรัพย์สินต่างก็ได้รับความเสียหายจนเกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันของคุณ หากไม่มีความคุ้มครองจากประกันรถยนต์ คุณและครอบครัวของคุณจะต้องเป็นผู้แบกรับภาระค่าใช้จ่ายเหล่านั้นเอง ลองคิดดูให้ดีว่าหากไม่มีเงินสำรองมาช่วยดูแลตรงส่วนนี้ จะสามารถแบกรับค่าใช้จ่ายได้ไหวหรือ?

ในทางกลับกัน ถ้าเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นกับคุณและรถยนต์ แต่มีประกันรถยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นประกันรถยนต์ชั้น 1 ทางบริษัทประกันภัยก็จะเข้ามาช่วยดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ ดูแลคู่กรณี และจ่ายเงินชดเชยกรณีเกิดความสูญเสียทางร่างกายและชีวิต ซึ่งการเลือกความคุ้มครองที่ครอบคลุมและเลือกประกันจากบริษัทฯ ที่น่าเชื่อถือ ก็จะดูแลคุณได้อย่างดีมากยิ่งขึ้น จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องพิจารณาก่อนว่าจะซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี เพราะการดูแลแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันนั่นเอง

Post Author: Layla Ramirez